Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi - Noo
B.A.T - Chia Tay MV
Sao Không Thể Vì Em
Nếu Yêu Thương Là Chuyện Một Người - Jolie
Khang Việt - Chẳng Gì Đẹp Đẽ Trên Đời Mãi
Có Hẹn Với Người Cũ - V.A
Hương Tràm - Em Gái Mưa
Jun Phạm - Thương Em Hơn Chính Anh
Say Nắng - V.A
Han Sara - Tớ Thích Cậu