Quốc Thiên - Câu Chuyện Làm Quen
Đông Nhi - Love Me Too
Sơn Tùng M-TP - Nơi Này Có Anh
Hồ Quang Hiếu - Remix Collection 2017
Nathan Lee - Những Khúc Nhạc Buồn
Hakoota Dũng Hà X Ái Phương -  City of Stars
Sĩ Thanh - I Nedd Your Love
Hà Thúy Anh - Nước Mắt
Trang Anh Thơ - Trách Ai Bạc Tình
Hamlet Trương - Ngày Em Đi Lấy Chồng