Christmas is coming
Tình Yêu Chậm Trễ - MONSTAR
Nếu Yêu Em Là Sai
Trong Từng Nhịp Thở
Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng - Bảo Anh
Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi - Noo
Sao Không Thể Vì Em
Yêu Anh Yêu Bình Yên - Bảo Thy
B.A.T - Chia Tay MV
Có Hẹn Với Người Cũ - V.A