album

Liên Khúc Tình Anh Bán Chiếu, Trên Rừng 36 Thứ Chim

Nghệ sỹ: Từ Như Tài

Thể loại: Quê Hương

Album: Giã Bạn Đêm Trăng

Tải bài hát Thêm bài hát 3 lượt nghe

Lời bài hát: Liên Khúc Tình Anh Bán Chiếu, Trên Rừng 36 Thứ Chim

Trên rừng ba mươi sáu ấy mấy chim em mà thứ chim.
Thứ chim là chim chèo bẻo, thứ chim là chim chích choè.
Trông về nơi í i quan họ có người trồng tre dầy còn như.
Người trồng tre đôi em cũng í ơ tre em mà trồng tre.
Thứ tre là tre đan nón, thứ tre là tre làm nhà.
Trông về nơi í i quan họ có người trồng chanh dầy còn như
Người trồng chanh đôi em cũng í ơ chanh em mà trồng chanh.
Thứ chanh là chanh ăn quả, thứ chanh là chanh gội đầu.
Trông về nơi í i quan họ có người trồng dâu dầy còn như
Người trồng dâu đôi em cũng í ơ dâu em mà trồng dâu.
Thứ dâu là dâu ăn quả, thứ dâu là dâu chăn tằm.
Một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín ới à nén tơ.
Trong quan họ có người đồn rằng, ngoài quan họ có người đồn vui, dầy còn như.
Hiển thị tất cả