album

BÂY GIỜ LÀ THÁNG MẤY..?

Số bài hát: 15

Tháng 10 gà gật như người thiếu ngủ. Tháng 10 gập ghềnh như tàu hỏa. Tháng 10 hơi xỉn màu như trời thu phải gió. Tháng 10 nghiêng ngả chơi vơi một nỗi xao lòng...
Hiển thị tất cả

9 lượt nghe